Widar Reidar Svedahl (L) är kommunalråd i Norrköping. Han är även ordförande i marknadsbolaget Upplev Norrköping. Underskottet för den så kallade "Marvelutställningen" (pågår fram till 31/8) som Upplev Norrköping tagit in till stan denna sommar, har vållat stor uppmärksamhet. Betydligt färre besökare än förväntat har löst entré. Tillvaron vimlar nu av efterkloka personer som säger "vad var det jag sa". Sådana är vi människor. Men ordföranden i Upplev Norrköping kan givetvis inte sälla sig till de efterkloka. Reidar Svedahl har självklart det främsta ansvaret för underskottet. Sorgligt nog visar Svedahl det dåliga omdömet att i en intervju med NT försöka smita från ansvaret. "Jag var den enda i styrelsen som var skeptisk", säger han till NT. Misstag och felbedömningar drabbar alla aktiva människor. Som ordförande är det bara att stå upp och ta smällen när det sker. Att gömma sig bakom styrelsen är dålig stil.