Debatt Alarmerande spekulationer om Arktis framtid cirkulerade nyligen. De vantolkade den verklighet, som ser ut så här:

1. Utbredningen av isen på havet har det senaste året varit nära den för de fyra senaste åren. Sedan en månad är den större än de tre senaste åren. Inga tecken tyder på att isen kan försvinna under detta sekel.

2. Grönlands landis har växt mer än vanligt sedan oktober. Den är 1½ ̶ 3 km tjock. På ovansidan är det därför 10 ̶ 20 grader kallare än vid marken. Det betyder att avsmältning huvudsakligen sker nere vid marken längs fronten. Det ger en mycket liten yta för kontakt med en varmare luft. Naturlagarna begränsar då avsmältningens bidrag till havets höjning till en enstaka millimeter per år, även om klimatet skulle bli flera grader varmare.

3. Isbjörnarna mår bra. Stammen är stabil med cirka 30.000 individer och normalt antal ungar. Stammen har klarat stora variationer av isens utbredning och kan inte anses vara utrotningshotad.

Larmrapporterna utgår från klimatpanelen IPCC:s hypotes om koldioxidens värmande verkan, men denna har visats vara så liten att den inte kunnat mätas. IPCC:s förutsägelser om en varmare framtid har sålunda blivit mer och mer fel under två decennier, då ingen stigande trend av den globala temperaturen kunnat mätas.

De förfärande spekulationerna kommer från "forskare", som vill skrämma okunniga politiker att anslå mera av dina och mina pengar till det de kallar forskning.