Allvarliga skador har inträffat

Alla har fått det sämre inklusive den hårt arbetande personalen.

8 oktober 2019 09:15

2017 blev Socialdemokraterna kontaktade av personalen på Birkagården. Många av deras boende hade ett stort vårdbehov som krävde mycket hjälp i omvårdnaden. Boende med utåtagerande beteende bland annat, som var svårt att lämna ensamma utan att det fanns risk för att något allvarligt kunde hända.

2016 kom en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen där det står "Det ska finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. De boende ska ges stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa."

Vi socialdemokrater tyckte inte att kraven uppfylldes på Birkagården så vi tillsatte mer personal så att man kunde jobba tre på varje avdelning i stället för två. Vilket innebar att om två av personalen var upptagna med omvårdnad där det krävdes dubbelbemanning så fanns det en som skyndsamt kunde hjälpa de övriga på avdelningen.

2019 så har det dragits in på personal igen trots att socialtjänstförordningen fortfarande gäller. Uppgifter har nu kommit till socialdemokraternas kännedom att det inkommit ca 450 avvikelserapporter senaste året och att det skett minst tre fallolyckor med allvarliga skador under sommaren.

Det som blev en trygg hjälp för våra boende har nu den styrande majoriteten i Söderköping "sparat" bort och alla har fått det sämre inklusive den hårt arbetande personalen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Åkeby (S)

Ämnen du kan följa