Debatt En färsk Sifoundersökning som vi låtit göra visar att var tredje svensk vill driva sitt eget företag. Det finns alltså en enorm potential för innovation och nya jobb. Ändå är det allt färre som tar steget. Här är våra viktigaste förslag till riksdagspolitiker som vill verka för fler nya företag:

– Skapa fler möjligheter till finansiering. Fler finansieringsmöjligheter sänker trösklarna till småföretagarlivet och bidrar till jobb och välfärd.

– Se över trygghetssystemen för de minsta företagen. Välmående företag bidrar i allra högsta grad till välfärden, men många företagare har betydligt sämre skyddsnät än anställda.

– Skapa en ny företagsform mellan enskild firma och aktiebolag. Det är dags för ett nytt aktiebolag med lägre kapitalinsats som fler klarar.

Det är Sveriges framgångsrika och innovativa företag som har byggt vår fantastiska välfärd. Men de uppstår inte ur ingenting, utan förutsätter ett långsiktigt arbete med att skapa rätt förutsättningar.