Alla skulle få cirka 11 000 kronor i månaden

Vi behöver en förändring av skatte- och finansieringssystemet.

Coronaviruset har visat att det hittillsvarande inte fungerar när samhällsfunktionerna utsätts för stora påfrestningar.

Skattesystemet bör förändras så att det i stort sett fungerar helautomatiskt och blir nästan omöjligt att kringgå. Det görs genom att lägga en daglig avgift på innehavet av pengar som fungerar oberoende om pengarna finns på konton i banker eller i form av sedlar och mynt.

För sedlar och mynt sker en gradvis minskning av värdet under 20 månader tills resterande värde är mindre än en tiondel av det ursprungliga värdet varefter sedlarna och mynten ej längre är giltiga.

Den dagliga avgiften på pengar på konton motsvarar i de flesta fall en skattesats på ungefär 6  procent men beror på hur användningen av pengar fördelas under månaden. Ju tidigare de används, desto lägre blir skattesatsen. Företag som har ett konto för utlandsaffärer får en skattesats på ungefär 2 procent men även där gäller att skattesatsen blir lägre ju tidigare man betalar ut från kontot.  Pengar som står på konto för ersättning för mark som kommuner köpt in för att omvandla till tomträttsfastigheter eller mark för verksamhet som behöver större markområden får en avgift som ungefär motsvarar en skattesats på 3,7 procent om pengarna står kvar på kontot under ett år. Samma storlek på avgiften erläggs för pensionskapital som sparats ihop.  I gengäld försvinner moms, inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, förmögenhetsskatt m.m.

Ingen deklaration lämnas in och det är fritt fram för byte av varor och tjänster mellan personer och företag.

Skatteverkets huvudsakliga uppgift blir att hålla ordning på folkbokföringen och fördela behövliga pengar till statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Alla folkbokförda privatpersoner erhåller en månatligt utbetalad medborgarlön/basinkomst stor nog att leva på. I dagsläget c:a 11 000 kr per månad. 

Minst ett finansieringsinstitut som endast debiterar låneavgifter som täcker kostnaden för den verksamhet som bedrivs kommer att finnas. Ingen ränta debiteras, däremot kan påminnelsekostnader debiteras och ställda säkerheter tas i anspråk samt kostnader för att göra detta debiteras.  Detta kommer att innebära en sänkning av den allmänna prisnivån på mellan 30 och 40 procent.

Hade denna finansiering funnits i dag skulle en betydligt större del av vår konsumtion kunnat producerats inom landet och vi hade sluppit en hel del av de ekonomiska problem som nu drabbar företag och privatpersoner.

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa