Widar Inför det kommande valet ökar medborgarnas intresse för problemområdet ”Lag och ordning”. Undersökningsföretaget Novus visar i sin senaste mätning (26/12) att ”Lag och ordning” har stigit som en raket på medborgarnas uppmärksamhetslista mellan september och december i år.

Det ökande intresset för problem länkade till kriminalitet har flera rationella orsaker. Rikspolischef Dan Eliasson och chefen för polisens nationella operativa avdelning Mats Löfving ger en bra bakgrund till varför det är som det är i en gemensam artikel på DN Debatt. (28/12)

Polischeferna skriver att ”det är för lätt för kriminella att komma undan idag.” De pekar särskilt på unga brottslingar som ägnar sig åt ”dödligt våld” och andra ”grova brott i gängmiljöer” och på den senaste tidens grova attacker mot poliser som enligt Eliasson och Löfving ”passerat alla gränser”.

Det grövsta våldet har nått ”rekordnivåer”. Antalet dödsskjutningar har ökat från ”något tiotal årligen till närmare 40 personer som skjutits ihjäl” under 2017. Dessutom förefaller även övrig grov brottslighet – framförallt sexualbrott och bedrägerier – att öka igen, skriver polischeferna som konstaterar att ”utvecklingen går åt fel håll.”

Medborgarna har således goda skäl att förvänta sig att de politiska partierna anstränger sig extra för att seriöst och grundligt beskriva på vilka sätt som de vill ge rättsstaten möjligheten att kuva den grova brottsligheten på betydligt mer effektiva sätt än vad som sker idag.

Vi bör begära mer av politikerna än glättig polisbingo där de försöker övertrumfa varandra med ”tiotusentals” fler poliser eller ”polisanställda” till det eller detta framtida årtalet.

Grundproblemet är – som Eliasson och Löfving antyder i sin artikel – att polisen precis som ”alla andra måste anpassa sitt arbete efter hur samhället ser ut.” Polisens anpassning innebär att alltmer av resurserna riktas mot de mest brottsbelastade förorterna.

Den politiska acceptansen för vardaglig grov kriminalitet har förändrat och förändrar Sverige i negativ riktning. Hur ska utvecklingen kunna vändas? Medborgarna gör rätt som trycker på för att få bättre svar från politikerna.