Wada går vidare med 47 dopningsmisstankar

Hittills har Internationella antidopningsbyrån Wada funnit 47 misstänkta dopningsfall i genomgången av testmaterialet som man fått från Ryssland.

Bevismaterial gällande de 47 har skickats till berörda idrotters internationella förbund, som ska ta ärendena vidare, skriver Wada på sin webbplats.

I september begärde Wada in ytterligare information från Rysslands antidopningsorganisation Rusada kring de 47 fallen som det fanns oklarheter kring, vilket man senare fick.

Wada skriver att man fortsätter att titta på den ryska testdatan för att om möjligt få fram fler misstänkta dopningsfall.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa