Boende längs med järnvägssträckan mellan Ukna och Falerum har påtalat brister vid de oövervakade järnvägsövergångarna i många år. En förbättring gjordes hösten 2015 vid Svenserum, cirka en kilometer från där olyckan inträffade. Då blev tre övergångar till en med signal och bom.

Har det gjorts fler förbättringar sedan dess och är några på gång mellan Ukna och Falerum?

– Nej, inte vad jag kan utläsa i de uppgifter jag har fått, säger Thomas Johansson, presskommunikatör på Trafikverket.

Artikelbild

| På sträckan mellan Linköping och Västervik finns 94 oövervakade järnvägsövergångar.

De boende i området säger att de föreslagit signal och bommar. Men Trafikverket ska ha sagt att det är för dyrt. Stämmer det?

– Det kan man säga på ett sätt. Ska man skydda en sådan anläggning skulle det kosta tre till fem miljoner kronor. Det är minimikostnaden. Det beror mycket på platsen, om det finns ställverk eller om det måste byggas nytt. Det är många saker som spelar in. Generellt är det långt mellan ställverken på landsbygden. Då är det bättre att ta bort korsningar.

LÄS MER:Inte första olyckan på platsen

Vad bestämdes på mötet som hölls med boende och Trafikverket?

– Jag har inte lyckats få tag på de som var med på det mötet och kan inte svara på det i dagsläget.

I en tidigare artikel uttalade sig Karl-Johan Bodell, Kalmar länstrafiks trafikdirektör. Han sa bland annat att olyckan troligtvis skulle ha undvikits om övergången varit bevakad med någon form av signalsystem eller bommar och att Trafikverket måste ta sitt ansvar och bygga bort obevakade järnvägsövergångar.

– Det är väldigt tragiskt med olyckan. Men Bodell vet mycket väl att vi jobbar med de obevakade övergångarna efter en plan.

Enligt Thomas Johansson ser Trafikverket över alla obevakade övergångar i Sverige. Av de 6 700 plankorsningarna i landet är 3 500 obevakade.

– Det är enligt en prioriteringsordning. Vi börjar i tätorter där det rör sig flest människor.

Vad är målet med planen?

– Det finns inget uttalat mål att allt ska vara åtgärdat inom en viss tid.

Trafikverket utreder olyckan vilket kan ta upp emot tre till fyra månader.

Vem bär ansvaret för olyckan?

– Det får utredningen visa, säger Thomas Johansson.

Enligt Transdev Sverige är det 94 obevakade järnvägsövergångar på sträckan mellan Linköping och Västervik. Det inkluderar bilvägar, gångvägar och bruksvägar.

Marie-Louise Arnell, affärschef Östergötland, Transdev Sverige säger att onsdagens olycka utreds från flera håll.

– Vi gör en utredning, Trafikverket gör sin och det görs även en polisutredning. Med anledning av de senaste olyckorna har vi blixtinkallat till ett nationellt möte med Trafikverket på torsdag nästa vecka.