Tryckeri riskerar förbud efter brister

Ett tryckeri i Norrköping hanterar kemiska produkter på ett arbetsmiljöfarligt sätt.

Det är Arbetsmiljöverket som efter ett besök på tryckeriet konstaterat flera brister. Bland annat förvarar företaget kemiska riskkällor i och under arbetsutrustning och har inte kunnat visa någon dokumentation över genomförda kontroller och underhåll. Det finns även brister i städningen och saker på golvet som innebär en snubbelrisk, konstaterar myndigheten. Även belysningen är undermålig, med flera lysrör som fungerar dåligt eller inte alls.

Företaget måste nu åtgärda bristerna, annars riskerar de förbud eller föreläggande som kan vara förenat med vite. Företaget har drygt två månader på sig att förbättra arbetsmiljön och undanröja de risker som verket påpekat. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa