Tonvis med sprängmedel lämnat till polisen

Handgranater och runt 1,7 ton sprängmedel är överlämnade till polisen inför den sista dagen av landets allra första sprängmedelamnesti.

Men uppdragen att hämta explosiva varor är många – allt är ännu inte överlämnat till polisen.

11 januari 2019 06:02

Huruvida det explosiva kommer från kriminella är oklart, men polisens projektledare tror att det mesta inte gör det.

Även om merparten sannolikt inte kommer från kriminella kretsar är det ändå sådant som inte ska finnas ute i samhället, säger kommissarie Bengt Grönlund, polisens projektledare för amnestin, till TT.

Sprängmedelamnestin startade den 15 oktober i fjol och avslutas den 11 januari, och därmed är den allra första amnestin i sitt slag i Sverige avslutad. Insamlingen gäller explosiva varor som till exempel handgranater, sprängämnen och pyrotekniska artiklar.

Den som lämnar in har rätt att vara anonym och därför ska vi inte spåra den som gör det. Det viktiga har varit att få in det. Då är det svårt att säga hur mycket som kommit från kriminella kretsar och inte, säger Bengt Grönlund.

Kräver specialkompetens

När någon kontaktar polisen för att lämna ifrån sig explosiva varor hanteras ärendet ofta av polisen ute i regionerna, men ibland slutar det med att det nationella bombskyddet eller Försvarsmaktens bombröjare kallas in. Ungefär hälften av amnestins hittills 1 700 uppdrag relaterade till sprängmedelamnestin har krävt bombteknikerutbildning för att ta hand om det som anmälts.

Så de har väldigt mycket uppdrag att hämta in nu. Siffrorna uppdateras löpande, säger Bengt Grönlund.

Polisen har fått in ungefär 1 700 kilo sprängmedel och 80 kilo hemtillverkat explosivt ämne, berättar han. Elva handgranater har lämnats in, men den siffran är inte uppdaterad sedan november och kommer sannolikt också att öka.

Projektledaren: "Jättebra"

Att minska tillgången på sprängmedel ute i samhället är amnestins huvudsyfte och nu ska projektet utvärderas och rapporteras till regeringen. Även om det finns kvar sprängmedel bland kriminella efter amnestins utgång är Bengt Grönlund nöjd med det explosiva som kommit in till polisen.

Det har funnits hos människor som inte haft tillstånd att ha det, och därför ska det inte finnas där ute. Därför är det jättebra att det här har kommit in till oss, säger han.
Det mesta kommer från människor som av någon anledning har haft detta hemma hos sig, och i stället för att lämna tillbaka det när man är klar med det som ska sprängas så har det blivit liggande.
Fakta: Explosiva varor

Enligt lag måste man ha tillstånd om man ska hantera explosiva varor.

Med explosiva varor menas exempelvis explosiva ämnen, blandningar och föremål. Med hantering menas att man exempelvis tillverkar, bearbetar, förvarar, transporterar, använder eller saluför den explosiva varan.

Om man hanterar en explosiv vara utan tillstånd och bedöms bryta mot lagen av oaktsamhet döms man till böter.

Den som uppsåtligen eller av grov aktsamhet bryter mot samma lag döms till böter eller fängelse i högst tre år.

Om brottet bedöms som grovt är straffskalan fängelse i lägst två år och högst fem år. Det gäller exempelvis om varan är särskilt farlig eller om man hanterat flera eller en stor mängd av en vara.

Minimistraffet för synnerligen grovt brott är fängelse i fyra år.

Källa: Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
John Alexander Sahlin/TT