Tidningar förbjöds skriva om epidemin

Världen befinner sig i en pandemi, liknad katastrofer vi tidigare sett på film. Många häpnar över masshysterien och myndigheters åtgärder. Andra anser att de gör för lite. Oavsett personliga åsikter är människans förnuft viktigast: Vad är rätt handling utifrån rådande situation.

I början av 1500-talet trodde människor att utbrott av sjukdomar orsakades av stjärnorna.

För hundra år sedan, då världen kämpade mot Spanska sjukan, betraktade många epidemierna som straff från gudarna. I Europa, på den tiden, förbjöds tidningar att skriva om epidemin. Spanien, som var neutralt, skrev fram sanningen. Följden blev att människor trodde att smittan kom därifrån. 

Oavsett tro skapar kriser reflektion: Är vi mitt i en pandemi för att världen behöver genomföra klimatomställningar? Är sanningen att viruset hjälper jordens återhämtning genom att  minska befolkningen? Sprider sig viruset i världen för att vi måste lära medmänsklighet och värnandet om vår planet?

I Sverige för hundra år sedan avled 38 000 svenskar i Spanska sjukan. Sammantaget dog mellan 50 och 100 miljoner människor världen över. Viruset, i likhet med Covid 19, angrep lungorna. Botemedel saknades då liksom nu. Första världskriget var förödande för smittspridningen. Turligt nog har sjukvården idag bättre förståelse för preventiva åtgärder. 

Virus och bakterier muterar alltid genom evolution. Överbefolkning i städer och global rörlighet ökar riskerna i världen. 

Det är uppenbart att Covid 19 är människans fiende och planetens välgörare.

I virusets framfart ser vi oväntade klimateffekter när människor agerar och inte bara protesterar. Städer i karantän har dramatiskt minskat luftföroreningarna i drabbade delar av Italien och Kina. Goda klimateffekter uppnås genom minskat resande och digitala mötesformer.

Sannolikt räddar omställningen med renare luft många människors liv på lång sikt. Människors agerande har bidragit till att årets influensa försvunnit tidigt samt att magsjukor drastiskt minskat. 

Senaste månaderna har visat att viruset är ovanligt svårt att kontrollera. Människors förståelse för virusets smittovägar och egenansvaret är därför det öppna samhällets viktigaste vapen.  

Individers tidigare risktagande i förhållande till gruppers säkerhet kräver att vi omvärderar våra beteenden för att minska belastningen på sjukvården. 

Samhället måste tänka om: vad är det allmännas bästa och det bästa för mig. Alla har ansvar att skydda samhället och varandra. Vi ska undvika att röra oss bland människor om vi är sjuka. Det är en medmänsklig handling. Det innebär inte att vi slutar leva. Vi skjuter upp vad vi planerat, visar respekt mot andra. Om alla såg sitt eget ansvar skulle vi troligen kunna fortsätta handla vårt bröd i bageriet, äta bland människor på restauranger. Alla som känner sig sjuka ska stanna hemma. Friska ska arbeta och gå i skolan. En fungerande samhällsapparat är en respirator för överlevnad. 

Medmänsklighet bör mynna ut i handlingar. Det är inte tanken utan vad vi gör som räknas: Stöd lokala företag. Vi vill att de ska finnas kvar, så klart.

Efter Spanska sjukan infördes allmän sjukvård på många håll i världen, en fantastisk förändring för miljontals människor.

Meningen med Covid-19 finns skriven i framtiden. Jag hoppas det står att i virusets spår förenades världen mot förstörelsen av jorden. Inget land har råd att blunda för åtgärder som minskar befolkningstillväxten, miljöförstörelsen och klimatutsläppen. 

Låt oss hoppas att mänskligheten genom dessa prövningar blir snällare mot jorden och varandra.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa