Telia inför nytt återköpsprogram

16 april 2019 08:09

Telia har beslutat om att införa ett nytt program för återköp av aktier för fem miljarder kronor. Enligt Telia är syftet att återföra överskottskapital till ägarna och optimera bolagets kapitalstruktur.

"Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen om 2:36 kronor per aktie uppgår den sammanlagda avkastningen pro forma per år till 3,55 kronor per aktie", skriver Telia i ett pressmeddelande.

Telias stämma beslöt förra veckan att dra in 120,5 miljoner aktier som återköpts 2018 genom nedsättning av aktiekapitalet.

"Styrelsen avser att föreslå ett sådant beslut även för årsstämmorna 2020 och 2021", skriver Telia.

Rättad: En tidigare version av denna text innehöll felaktiga uppgifter i det sista citatet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT