Bränder Eldningsförbud har införts i Stockholms län, med anledning av värme och torka som lett till stor brandrisk. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla ute i naturen. Det är fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta, iordningställda grillplatser, men länsstyrelsen manar till försiktighet.

Blekinge län och en rad kommuner i Kalmar län tog i veckan bort de eldningsförbud som tidigare utlysts.