Bristen på personal inom äldreomsorgen är så stor att arbetsgivarna ser mellan fingrarna och anställer personal som inte förstår svenska, skriver tidningen Kommunalarbetaren som granskat ämnet.

– Det finns inga som helst begränsningar på hur lite svenska man kan kunna, säger Elisabeth Antfolk, förtroendevald för fackförbundet Kommunal till tidningen.

Exempelvis berättar tidningen om ett fall i Nyköping förra året då en äldre person ramlade i sitt hem och slog i huvudet. Personen larmade hemtjänsten, men ingen kom. På grund av språkproblem uppstod missförstånd. Först när nattpatrullen gick på sitt skift upptäcktes den äldre och fick hjälp upp.

Incidenten i Nyköping anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som i en rapport tidigare i år slog fast att bristen på svenskkunskaper hos personalen inom äldreomsorgen är ”ett riskområde”.

Fackförbundet Kommunal är kritiskt till att arbetsgivarna ställer för låga krav på svenska när de anställer inom äldreomsorgen. För det handlar inte bara om liv och hälsa, utan också om integritet och att de anställda ska förstå vilka rättigheter och skyldigheter de har.

– Det är ett otroligt övergrepp mot en människa att bli avklädd av någon som inte kan berätta varför, säger Elisabeth Antfolk.

Äldreminister Lena Hallengren (S) håller med och lovar nu en modell för hur personalen inom äldreomsorgen både ska ha goda omvårdnadskunskaper och kunna prata och förstå svenska. Exakt hur denna modell ska se ut är inte klart, men ska diskuteras fram i samråd med arbetsmarknadens parter.

– Det är otroligt viktigt att personalen inom äldreomsorgen förstår och kan tala svenska. Det är en fråga om trygghet. Därför går vi socialdemokrater nu ut med ett vallöfte där vi lovar att skapa förutsättningar för att personalen inom äldreomsorgen både ska ha goda omvårdnadskunskaper och kunna prata och förstå svenska, exempelvis genom att de ska kunna kombinera arbete med språkstudier, säger Lena Hallengren.

TT: Men ni har ju haft fyra år på er att göra detta?

– Det är först på senare tid vi har fått signaler och blivit uppmärksammade på det här problemet, säger Lena Hallengren.

TT: Men varför är det över huvud taget tillåtet att arbeta inom äldreomsorgen om man inte kan svenska? Som läkare får du ju inte göra det.

– Det här är ett område där det finns väldigt stora behov av personal samtidigt som det måste finnas någon som kan möta de äldre. Vi har en het arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet. I de fall där arbetsgivarna inte kan hitta personal som både har rätt omvårdnadskunskaper och kan svenska, måste arbetsgivarna se till att de lär sig det. (TT)