Det har den senaste tiden upptäckts fler döda duvor än vanligt bland de fåglar som vistas i centrala Söderköping. Det här har fått kommunen att reagera – inte minst beroende på det faktum att det under sensommaren och hösten har varit ett pågående utbrott av denna sjukdom i västra Sverige.

– Vi har fått in samtal om döda duvor som legat på stan och dessutom om duvor som rört sig konstigt och vinglat, berättar Tina Wolinder, miljöskyddsinspektör.

– Det finns ett tak på en fastighet vid Rådhustorget där det är mycket duvor och när vi bad fastighetsägaren om hjälp kunde han ta ner åtta döda duvor från taket, då nådde han inte alla. Sedan kunde vi observera åtminstone fem döda duvor i centrum när vi gick genom stan så det är onormalt många dödsfall.

Då ringde man till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) och frågade om råd och dessa har nu skickat en låda som ska returneras till SVA för analys av de döda duvorna.

– Vi tror att vi kan posta lådan på måndag och sedan kommer vi förhoppningsvis att få en preliminär bedömning från SVA under nästa vecka, berättar Tina Wolinder.

Sjukdomen smittar inte människor (utom i sällsynta fall då den kan leda till ögoninflammation men inget allvarligare) men däremot ligger tamfåglar sämre till – duvpest kan orsaka den smittsamma virussjukdomen Newcastlesjukan hos tamfågelbesättningar.

– Det är viktigt med hygienen om man är i kontakt med fåglar, rekommenderar Tina Wolinder som också säger att man ska tänka på att smittan sprids genom luft och foder – om man exempelvis har matbord för fåglar utomhus.

– Hittar man döda fåglar rekommenderar vi att man gräver ner dessa eller lägger i brännbart.

Duvpest ger symptom som rörelsesvårigheter och ”spiralvridning” av halsen, törst och diarré. Vissa aggressiva varianter av viruset kan ge upphov till Newcastlesjukan hos hönsfåglar – i övrigt drabbas duvor.