Läs mer: Företag drabbas av nya E22-planerna.

– Den fanns ett tag, sen upphörde den och sen uppstod den igen, säger Peter Karlström (C), som är en av oppositionens representanter i styrgruppen för E22.

Beslutet att lägga ner styrgruppen togs hösten 2015. Bristen på insyn var en av orsakerna till att oppositionen reserverade sig när beslutet om medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket skulle godkännas i kommunfullmäktige.

– Dels reserverade vi oss för att vi inte hade varit delaktiga i diskussionerna. Men vi ville också få till en press på Trafikverket så att förbifarten ska byggas så fort som möjlighet. Dels ville vi omarbeta avtalet så att vi kunde säkerställa förbindelsen till Peterburg och kommande områden i Mariehov.

Vad tycker du generellt om insynen i vad som händer i E22-projektet?

– Sen styrgruppen återupprättades 2017 har det varit en bra redovisning och öppenhet. Sen tycker jag inte att tillräckligt mycket har kommit upp till kommunstyrelsen. Vi har ju enats om att en styrgrupp inte kan vara en beslutande enhet utan bara beredande, säger han.

Anders Bevemyr (S), var inte kommunstyrelsens ordförande när styrgruppen lades ner och han valde att se till att den återskapades när han tillträtt.

– Det här är ju en fråga som är långsiktig och man vet aldrig vad som händer vid ett val, därför är det bra att ha bred politisk enighet, säger han.

Läs mer: "Vägen kommer klyva gården".