Strax innan 12 på tisdagen börjar det strömma in gäster till Rejmes i Söderköping. Det är företagarlunch och denna dag är det fler lunchgäster än någonsin.

– Ja, det är rekordmånga som anmält sig, det visar väl det stora intresset för förbifartsprojektet, bedömer Anders Eriksson på Rejmes som tillägger att hela 75 företag är representerade denna dag.

Efter att maten förtärts vandrar projektledaren för förbifart E22 Jonas Danielsson fram till podiet för att berätta om hur projektet fortlöper.

Artikelbild

| Jonas Danielsson, Trafikverket berättade om förbifart E22.

– De senaste trafiksiffrorna från 2014 visar att det är 12 000 fordon per dygn norr om staden och 7000 söder om. Den nya förbifarten är dimensionerad för beräknad trafikmängd för 2040 på 18 000 fordon per dygn norr om staden, säger Jonas Danielsson som visar overheadbilder på hur vägen är tänkt i siffror.

– Det handlar om en mil mötesfri väg med mitträcke och fyra helt planskilda korsningar, alltså trafikplatser och det ska vara viltstängsel hela sträckan med en hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen.

Det som ojämförligt är den största utmaningen med projektet är akvedukten som är tänkt att gå under Göta kanal vid den norra infarten.

– Det höga grundvattnet som är nästan i marknivå ställer till det och det är dessutom jättedåliga markförhållanden med silt och lera och med en brant berggrund som ställer till jätteproblem, påpekar Jonas Danielsson som tillägger att det också finns en akvifer under där akvedukten ska ligga.

– Det är som en vattenbärande rullstensås som är trycksatt och det är inte optimalt; det är en risk för grundvattenförekomst i akviferen också så här måste vi vara väldigt på tå.

För att hålla undan vattnet måste man därför bygga långa tråg utanför den uppåt 50 meter långa akvedukten.

– Det är ett stort projekt med förbifarten och vi räknar med 1 miljard i projektkostnad men akvedukten svarar för halva kostnaden, säger Jonas Danielsson som varit i Paris för att locka till sig utländska entrepenörer för totalentrepenaden på projektet.

– Vi tror inte att det finns inhemska entrepenörer så det räcker med tanke på mängden projekt som ska igång vid denna tidpunkt. I vår tidsplan räknar vi med byggstart 2022 och att förbifarten står färdig 2024-2025 och tror att vägplanen överklagas. Men de här tidpunkterna kan ändras beroende på vad som dyker upp.