Det var på torsdagsmorgonen som en större läcka upptäcktes i närheten av Stinsen varpå vattnet stängdes av till ett antal fastigheter på Margaretagatan. Under natten till fredagen skedde så själva reparationen efter att man spärrat av ett körfält på E22 vid 20-tiden på kvällen.

– Det var lite oroande till en början då läckan inte var exakt där vi trodde men efter en stund hittade vi den, berättar Theres Stark, enhetschefen på VA och Renhållning, för Folkbladet.

När man väl grävt sig ner kunde man konstatera tre större hål på ledningen men reparationen gick enligt planen och de berörda fastigheterna fick enligt Söderköpings kommun tillbaka sitt vatten vid två-tiden på natten – trafiken kunde släppas på vid 05.00 på fredagsmorgonen.

Det handlade om en ganska ansenlig vattenläcka.

– Vi hade ett läckage på som mest 50 kubikmeter vatten i timmen vilket motsvarar den normala förbrukningen för hela Söderköpings tätort per timme så för oss i Söderköping är det en ovanligt stor läcka, säger Theres Stark.

Som på så många andra ställen finns det i Söderköping ett behov av att byta ut och underhålla de äldre delarna av ledningsnätet.

– Så är det, vi har i år fem miljoner kronor för att byta ut delar och har begärt mer pengar eftersom ledningsnätet nu börjar bli ålderstiget på sina håll och det finns ett underhållsbehov. Det är något vi arbetar med kontinuerligt, upplyser Theres Stark.

När vattnet stängts av och därefter sätts på igen kan det i början vara viss missfärgning. Kommunen rekommenderar att man låter vattnet rinna i kranen några minuter, det kan uppstå tryckstötar då det kan finnas luft i ledningen. När det gäller eventuell missfärgning skriver kommunen att det inte är farligt och består av utfällningar från vattenledningen. Man bör dock – enligt kommunen – inte använda tvättmaskinen direkt efter avstängningen "då ljusa kläder kan bli missfärgade".