Ett brev har skickats ut från Ungdomsgruppen (en samverkansgrupp bestående av representanter från skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten) till vårdnadshavare för samtliga Söderköpingsungdomar mellan 12 och 15 år. Orsaken är ett antal händelser som skett den senaste tiden. Det talas i brevet om "normbrytande beteende ute på staden under kvällar, nätter och helger". 

Detta har lett till ett antal incidenter, bland annat flera anlagda bränder samt en hel del klotter runt om i staden som många nog noterat under de senaste månaderna. Man talar i brevet också om att det uppmärksammats "oschysst beteende och attityder" mellan vissa ungdomar. Det är alltså Ungdomsgruppen som uppmärksammar den här utvecklingen och en av representanterna från Söderköpings kommun är säkerhetschefen Johan Kaljo.

– De här händelserna har förekommit periodvis under sommaren så nu vill vi vända oss till vårdnadshavare och föräldrar om att vara uppmärksamma på sina ungdomar, säger Johan Kaljo som tillägger att när det gäller bränderna så ser man allvarligt på det och kommer nu att gå ut med en informationskampanj.

Artikelbild

| Denna sorts klotter har setts runtom i staden den senaste tiden.

– Man kan säga att vi kraftsamlar runt de här frågorna och i det arbetet är det en fördel är att vi har en mycket bra samverkan mellan polis, räddningstjänst, socialtjänsten och fritidsgården Fokus.

I denna samverkan är naturligtvis föräldrar viktiga och i brevet ges några tips som att samtala med barnen men även att ta kontakt med vårdnadshavarna till barnets kompisar för att exempelvis komma överens om gemensamma tider för hemgång. Ett annat tips som ges är att som vårdnadshavare röra sig ute på stan på kvällar och helger.

Johan Kaljo menar också att det handlar om jämförelsevis små problem i Söderköping.

– Vi har haft en bra start på terminen när det gäller skolan, vad vi pratar om här är kvällar och helger. Söderköping är en trygg stad att bo och leva i. Eftersom det handlar om en medelstor kommun kan vi se saker tidigt och agera istället för att reagera och jämför man exempelvis med Norrköping är problemen små, avslutar Johan Kaljo.

Artikelbild

| Från ett tidigare klottrande på Stadsmuseet i Söderköping.

Senare under läsåret kommer vårdnadshavare att bjudas in till en informationskväll om dessa frågor. På fredag (20 september) kommer också en nattvandring att äga rum där man först samlas i Vidarlokalen vid 20.30 för information.