Höstens val närmar sig och i och med att semestrarna slutar drar istället valrörelsen igång – såväl på riksplanet som lokalt. När det gäller Söderköping och valet till kommunfullmäktige gör ett alldeles nytt parti debut: Landsbygdspartiet oberoendes lista innehåller elva namn och allra överst står Nicklas Lindekrantz, lantbrukare från Mogata.

Han är inte en nybörjare i politiska sammanhang utan var bland annat ordförande för Moderaterna i Söderköping inför förra valet 2014 (där resultatet blev att S, M samt MP satte sig i ett majoritetssamarbete under mandatperioden).

– Jag hoppade av det uppdraget i januari 2015 när allt hade satt sig efter valet, berättar Nicklas Lindekrantz.

Så vad gjorde att du beslutade dig för att hoppa till Landsbygdspartiet?

– Jag tycker att Moderaterna har blivit för inriktade på centralisering – pengar investeras i tätorten och den kommunala servicen monteras ner på landsbygden. Nu känner jag att landsbygdsfrågorna måste upp på bordet, berättar Nicklas Lindekrantz som nu kommer att jobba för detta mål även om resurserna att bedriva valrörelse är avsevärt mindre än för de mer etablerade partierna.

– Det blir en blygsam valrörelse, jag satsar ju egna pengar på det här till exempel med våra valsedlar. Men vi kommer att vara med på olika föreningsmöten och eventuellt blir det också ett utskick med info om vad vi står för när det gäller Söderköping.

Det handlar – precis som partinamnet mer än antyder – alltså om ett fokus på landsbygdsfrågor men Nicklas Lindekrantz påpekar att det även handlar om tätortens väl och ve.

– Majoritetens nuvarande politik är inte heller bra för tätorten, de har ett feltänk på många sätt. Om vi till exempel flyttar ut kommunal service även till landsbygden så skapar vi riktiga arbetstillfällen här året runt och det är väldigt viktigt för att få landsbygden att överleva.

Förutom kommunal service som vård, skola och omsorg är naturligtvis den blivande förbifarten något som engagerar politiker av alla schatteringar i Söderköping.

– Här tycker jag att majoritetsstyret tänker fel, man kan inte tänka inskränkt utan måste tänka framåt. Deras inställning är till exempel att inte avsätta någon mark i anslutning till den nya förbifarten för att skydda stadens handlare vilket jag tror är fel. Jag skulle gärna ta en dialog med till exempel IKEA, Jula och liknande kedjor för etablering utanför Söderköping och det skulle inte konkurrera med stadens butiker, säger Nicklas Lindekrantz.

– När det gäller stadskärnan tror jag snarare att framtiden ligger i service som post, bank, apotek, caféer, restauranger och dylikt.

Han tycker dock att det finns bra saker som majoriteten gjort.

– Stadsplaneringen tycker jag fungerar bra, en stad ska växa inifrån och ut och nu finns planer för bland annat Alboga och Skönberga. Dessutom har planerna på nya barriärer i staden med bebyggelse på andra sidan kanalen stoppats. Det var bra att planerna för Mariehov revs upp, säger Nicklas Lindekrantz som dock påpekar att situationen inom omsorgen är ”kaotisk”, särskilt hemtjänsten.

– Där tror jag på externa konsulter som får rekrytera personal för det här måste vi få ordning på.