Folkbladet skrev redan i början av sommaren att Ungdomsgruppen (en samverkansgrupp bestående av representanter från skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheten) upptäckt ökad cannabisanvändning hos 14-16-åringar i Söderköping. Dessutom hade man noterat att bruket spridit sig till grupper som man tidigare inte sett i dessa sammanhang. Därför skickade man innan sommarlovet ut ett alarmerande brev till föräldrar och vårdnadshavare i Söderköpings kommun där man varnade för utvecklingen.

Men situationen har därefter inte förbättrats som man hoppats. Nu kallar man till ett möte med vårdnadshavare till ungdomar i åldrarna 12 till 17 år boende i Söderköping som ska äga rum den 3 december klockan 18 i Salong Ramunder. Man skriver i kallelsen: "I Söderköping har vi den senaste tiden noterat ett normbrytande beteende bland ungdomar i kommunen gällande förstörelse, sexuella trakasserier, alkohol och droger.". Nu vill man alltså bryta den här utvecklingen.

– Vi har skickat ut en information och nu bjuder vi också in till en dialog, berättar Cecilia Karlsson, områdeschef på elevhälsan i Söderköpings kommun.

Det har alltså skett en hel del vandalisering och klotter de senaste åren och man tycker också att språkbruket bland yngre har blivit råare.

– Vi ser att många unga väljer att uttrycka sig på sätt som är ganska olika vuxna och många verbala uttryck vi hör idag bland unga är inte okej och kan också vara direkt kränkande. Vi som är en mindre kommun har möjlighet att försöka ändra på det här, säger Cecilia Karlsson som i och med det här mötet vill kraftsamla för att ändra den uppkomna situationen.

– Vi vill informera men också berätta om vilket stöd som finns för föräldrar och anhöriga om man känner att man behöver.

Det har förut funnits nattvandrare i Söderköping som på lov och vissa helger har gått runt i staden för att stötta ungdomar och hålla ett vakande öga så att inget händer.

– Just nu är inga nattvandrare aktiva i Söderköping. Vi vill stödja föräldrar till trygghetsvandringar under helger och kvällar, det är viktigt med ökad vuxennärvaro på gatorna, menar Cecilia Karlsson som tror att det är viktigt med samarbete mellan de olika aktörerna och vårdnadshavare för att komma åt problemen.

Under mötet kommer polisen, Moamottagningen samt socialtjänsten och representanter från skolan att finnas på plats.