Det var en alldeles ovanligt torr och varm sommar 2018 och det är också något som syns i Räddningstjänsten Östra Götalands (RTÖG) statistik för året som gick. Man har nu gjort en sammanställning av larmen under året och här kan utläsas att antalet larm har ökat jämfört med året före: från 4962 till 5160 för år 2018. Denna ökning beror till stor del på just torkan eftersom larmen för brand i skog och mark mer än fördubblades: från 101 till 223.

– Så är det och det är ju ganska uppenbart vad ökningen beror på. Här är ju inte heller inräknat de hjälpinsatser RTÖG gjorde i andra län under skogsbränder, säger Sylvia Rydström, kommunikationsstrateg på RTÖG.

Det finns dock även en annan kategori där antalet utryckningar ökat kraftigt och nära fördubblats. Antalet utryckningar vid hot om suicid, alltså självmordshot, har nämligen gått från 69 utryckningar år 2017 till hela 128 för 2018. Av dessa har dessutom majoriteten skett i Norrköping – hela 84 larm – att jämföras med den något större staden Linköping där endast 31 suicidlarm skedde.

– Det här är ju uppdrag vi hjälper Region Östergötland med och vi larmas oftast ihop med polis och ambulans. Men brandmännen har utbildning för sådana situationer och det händer att de får prata ner personer från tak och annat beroende på situationen, berättar Sylvia Rydström som tillägger att det ju är ett bredare samhälleligt problem.

I några kategorier sjunker dock antalet uttryckningar: en sådan är trafikolyckor där siffran sjunkit från 735 till 756.

– Vi har inte analyserat de här siffrorna men konstaterar att det är ett trendbrott efter att antalet trafikolyckor förut ökat år från år. Kanske har de sänkta hastigheterna i städerna påverkat och Trafikverket bygger ju alltfler 2+1-vägar vilket också kan påverka olycksstatistiken, bedömer Sylvia Rydström.

En annan kategori med siffror som går åt rätt håll är brand i byggnad där antalet gått ner från 308 till 298 – detta trots att befolkningen ökat.

– Vi har ju börjat göra hembesök i högre utsträckning och arbetar allmänt mycket förebyggande, vi hoppas förstås att det ger effekt på sikt, säger Sylvia Rydström som också nämner samarbetet med sotarna som kollar att det finns fungerande brandvarnare i villor.

– Det är ju ett ganska nytt samarbete där sotarna framförallt arbetar i villor och ute på landsbygden, vi hoppas förstås att den här trenden med färre bränder visar sig vara långsiktig.