Det var 2001 som den tidigare läraren Erik Nilsson vid Valborgsmässotalet släppte förslaget att Söderköping skulle ta upp den medeltida traditionen att utlysa julfrid. Det slutade med att Nilssons egen familj samt familjen Emilsson tillsammans drog igång det till 2001 års julafton. Den gången var det elva personer som samlades på Rådhustorget och lyssnade på trumpetfanfaren och julfridens utlysande.

Men med åren har denna skara växt och växt. Och växt. Förra året var det gott och väl uppåt 400 personer samlade på Rådhustorget vid middagstid.

– Ja, det har växt; det rör sig om ganska många de senaste åren, berättar Claes-Göran Emilsson som står för trumpetspelet under utlysandet.

– I början var det mun till mun-metoden men numera annonseras det ju ut i evenemangskalendern, dessutom brukar de boende på Brunnen komma till torget som en start på julaftonsfirandet.

Som vanligt kommer Erik Nilsson att hålla ett kortare tal och däremellan spelar Claes-Göran Emilsson några stycken.

– Det tar kanske en kvart sammanlagt. Det är ju kanske egentligen inte talet eller musiken som är det viktiga för människor utan att man träffas. Det är ju en helg där barnen kommer hem till staden och då blir det här ett tillfälle dom som att träffa gamla kompisar, tror Claes-Göran Emilsson som hoppas på mycket folk även i år.

– Vi brukar ju dra igång runt elva så de som varit på gudstjänst också hinner hit.

Det var i den medeltida östgötalagens kristendomsbalk (troligen tillkommen på 1200-talet) som julfrid nämns som en förhöjning av bötesbeloppet för dråp eller mord under en tjugodagarsperiod från och med julaftonskvällen. I Åbo, Finland utlyses fortfarande julfrid årligen på julafton – en tradition som där har långa anor. I övrigt är det ovanligt med denna tradition – Söderköping är förmodligen den enda staden i Östergötland som på detta vis knyter an till gammal tradition som passande nog alltså nämns först i östgötalagen.

Så alltså: håll nu på julfriden. God jul!