Parallellt med Trafikverkets arbete med förbifart Söderköping pågår en hel del även i Söderköpings kommun. Under Rejmes företagarlunch på tisdagen fanns Söderköpings kommuns projektsamordnare för förbifartsprojektet Johanna Grander för att berätta om detta arbete. Folkbladet fick en pratstund med henne innan föredragen började.

– Vi arbetar nu med ett antal planprogram, man kan säga att de är visionsdokument som visar vår viljeinriktning, berättar Johanna Grander.

– Vi gör ett sådant för norra infartsområdet, ett för västra och så ett planprogram för Albogadalen.

Den norra trafikplatsen kommer att ligga vid korsningen med väg 210 medan den västra är vid Östra Rydsvägen.

– Sedan kommer gestaltningsprogrammet för nuvarande E22, alltså Erik Dahlbergsgatan att bli viktigt för att göra om den till en stadsgata. Men det kan vi ju inte förverkliga förrän till 2025 när förbifarten beräknas stå klar och det gäller även mycket av arbetet med norra infarten, bedömer Johanna Grander.

– Vi arbetar också med ett antal detaljplaner för bland annat verksamhetsmark av olika slag.

Håller kommunens tidsplan när det gäller er del av arbetet med förbifart-projektet?

– Ja, jag tycker absolut att vi är i fas, säger Johanna Grander som tillägger att det här arbetet också sammanfaller med stadens utveckling i stort.

– Vi planerar ju för drygt 2000 nya bostäder i Söderköping till 2030 så vi arbetar för att möjliggöra en utbyggnad av staden i och med dessa planer.