Det var i oktober och november förra året som sju arkeologer från Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) – däribland två osteologer (benexperter) – genomförde undersökningar av ett område med stensättningar strax väster om Söderköping i trakten av Högby, Tyketorp, i samband med Trafikverkets arbete med förbifart Söderköping. Som vanligt när det rör sig om utgrävningar i Söderköpingstrakten gick inte arkeologerna tomhänta därifrån och på fredagen presenterades resultaten av denna utgrävning vid ett seminarium på Länsstyrelsen i Linköping.

Folkbladet ringde upp Jonas Wikborg, arkeolog från SAU, för att få en uppfattning om fynden utanför Söderköping.

– Redan på 1980-talet mätte man upp fosfathalter på en mängd platser i det här området, hög fosfathalt är en indikator på att det funnits bosättningar på platsen. På ett par punkter uppmättes höga fosfatvärden och där skedde 2016 en arkeologisk utredning, berättar Jonas Wikborg som förklarar gången inom arkeologin:

Artikelbild

| Drönare användes för att få en bra helhetsbild av området.

– Först görs en utredning som syftar till att lokalisera tidigare okända fornlämningar. Sedan följer vad vi kallar en förundersökning där man försöker avgränsa och bedöma omfattningen. Det sista steget är det vi gjort här där vi undersöker och dokumenterar fynden.

Tidigare fornminnesinventeringar har visat ett antal stora stensättningar i det område som man nu undersökt – flera innehållande begravningar från romersk järnålder (0-400 efter kristus).

– Vid vår undersökning i höstas hittade vi sammanlagt 14 sådana här stensättningar mellan fem och tolv meter i diameter. I dessa har vi hittat brända människoben men också glaspärlor, säger Jonas Wikborg som ännu inte fått resultaten av C14-datering på dessa föremål.

– Men under en av stensättningarna har det hittats spår av eldstäder från ett tidigare kulturlager som efter C14-datering visat sig vara 3000 år gamla – alltså bronsålder.

Artikelbild

| Det hittades brända människoben men också glaspärlor och annat.

– Gravarna i stensättningarna är dock yngre: omkring 200 till 300 år efter Kristus.

Av detta kan man förstås dra slutsatsen att det funnits bosättningar i Söderköpingstrakten långt tillbaks i tiden.

Artikelbild

| Från ovan ser man tydligt de runda stensättningarna och hur de ligger i förhållande till varandra. Här hela åtta stycken helt nära varandra.

– Det finns ju också kända stenålderslämningar i trakten så det har varit bebott länge. De här stensättningarna med gravar låg i regel ganska nära boplatserna så man kan nog räkna med att det fanns en relativt stor befolkning här långt innan staden grundades, bedömer Jonas Wikborg som menar att denna plats uppfyllde de krav människor hade: bra jordbruksmark, goda kommunikationer och annat nödvändigt för ett gott liv.

Man har också använt drönare under utgrävningen: ett relativt nytt redskap för SAU.

Artikelbild

| Glaspärlor hittades i några av gravarna i stensättningarna.

– Det är ett väldigt smidigt sätt att få en helhetsbild. Förut mätte vi ju upp och ritade ner fynden på kartor för att få en bild av området så drönare underlättar verkligen, säger Jonas Wikborg som tillägger att det är första gången han gräver i Söderköping – han har dock deltagit på utgrävningar i Östergötland tidigare.

Andra fynd från området är en eldslagningssten av fin kvalitet samt en medeltida hästsko (som alltså hamnat där 1000 år efter att graven anlagts). På SAU:s hemsida spekulerar man hur den kan ha hamnat i graven: "Är det en vidskeplig medeltidsmänniska som lagt den där för att inte de gravlagda skall gå igen?".

Artikelbild

| Det är okså hårt arbete att arbeta inom arkeologin.

Ja, det verkar vara ett spännande yrke: arkeolog.