Det är analys- och teknikkonsultföretaget WSP som för fjärde året presenterar rapporten "Regionernas kamp". Den innehåller ett robusthetsindex där man väger Sveriges kommuner utifrån tretton olika parametrar: bland dessa ingår befolkningsutveckling, ålder, utbildning, hur många som arbetar, inkomst med mera. Man har också delat in Sveriges kommuner i ett antal klasser eftersom förutsättningarna är väldigt olika: storstäder benämns A1 och så vidare.

I den här rankningen visar det sig att Söderköpings kommun placerar sig i toppen i Östergötland med endast Linköping före sig. Söderköping får 88 av maximala 120 i robusthetsindex och Linköping får hela 96 – då ska man ta med i beräkningen att Linköping räknas som B2 eller "större stad" med bättre förutsättningar.

När det gäller Söderköping placeras kommunen i B4 vilket innebär "Pendlingskommun nära större stad". Om man bara räknar denna kategori med jämförbara kommuner hamnar Söderköping på nionde plats i landet när det gäller robusthet.

– Vår analys visar att Linköping och Söderköping är de kommuner i Östergötland som har bäst förutsättningar att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi just nu och även under överskådlig tid framöver. Det handlar om att hantera effekterna av hög migration, kunskapsintensiva tjänster och handel istället för traditionell industri, säger analytikern Mattias Frithiof på WSP, en av författarna till rapporten ”Regionernas kamp”.