Bilder från förr Vi befinner oss idag vid denna fina byggnad ” Villa Linnéa” som stod färdigbyggd år 1909. Tillströmningen av gäster sommartid till Brunnen tvingade direktionen till ett sökande bland hus i Söderköping, man måste ju kunna härbärgera alla som hade valt just vår stad att besöka. Och här ser vi nu: våra gäster på besök. Jag kommer snart att bli inbjuden till detta sällskap och får då veta att herrarna med sina damer längst fram är tillresta med tåget från Västerås. ”Med byte i Katrineholm och Norrköping”, upplyser en av herrarna. Vidare herr Botvidsson med tre söner från Mjölby; ”Di behöver sannerligen komma bort lite!” Huset är alltså fullbokat och det råder en stilla frid. Man pratar lite, om väder och vind, och ordet tråkigt är ännu ej uppfunnet. Söderköpings Posten finns tillhanda och idag, 3 juni 1912, kan man läsa om: Lustresa till Sanden med s/s Söderköping inför midsommar. Det upplyses vidare att föregående dag anlände 128 personer till Brunnen, Olympiastadion i Stockholm är invigd och i Dorotea socken förbjuds tills vidare all offentlig dans! En ny Flagga på Ramunderberget är på plats och en annons vädjar till läsaren "En korg med smör borttappad på resa till Norrköping". Undertecknad Handlare Swensson betalar rejäl hittelön.”Tänk att ni har två lokaltidningar i er lilla stad!” Och kaffet smakade förträffligt, vi hade sannerligen mycket att prata om.