På kommunstyrelsens öppna informationsmöte i tisdags var det Inga-Lill Östlund (L), oppositionsråd, som gjorde politikerna medvetna om att tidsplanen för E22 inte hålls. Enligt Trafikverkets tidsplan skulle vägplanen ställas ut för granskning i början av 2018. I ett mejl till en medborgare uppges ett av skälen till förseningen vara att "kommunen ska komma ikapp med planeringen av en kommunal gata".

– Vad är det som händer egentligen? frågade Inga-Lill Östlund, och anser att det är bekymmersamt om medborgarna får uppfattningen att kommunen sinkar bygget av förbifarten.

Det som hänt är att det för cirka en månad sen beslutades att det är kommunen som ska göra detaljplanen för trafikplats Slussporten, och därmed ansvara för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och arkeologiska undersökningar i området. Fram tills dess har det pågått diskussioner mellan Trafikverket, länsstyrelsen och kommunen om vem som skulle göra jobbet. Slutligen landade det i kommunens knä, eftersom Trafikverket enligt lagen inte kan göra en MKB för det som ska bli en kommunal gata. Det handlar alltså om vägen mellan E22 och Gamla riksvägen.

– Vi jobbar på för fulla muggar. Jag tror inte att vi kommer vara den sinkande faktorn i det här, säger Johanna Grander.

Och kommunen är långt ifrån det enda skälet till förseningen, berättar Jonas Danielsson, projektledare på Trafikverket.

– Vi har bekymmer med vår konsultfirma, de har resursproblem och det får konsekvenser för vår tidsplan. Dessutom är det så att länsstyrelsen bromsar oss. De vill nämligen inte godkänna vår MKB för de anser att kommunen ska komma ikapp med sina planer för en kommunal gata. Det kan man ifrågasätta för att det är två helt olika saker.

Länsstyrelsen å sin sida anser att vägen är en följd av att man bygger E22 på det här sättet och därför ska miljökonsekvensbeskrivas samtidigt.

– Vi tycker att det blir märkligt om man utesluter den för att man stänger ju av norra och södra trafikplatsen och då måste man på något sätt komma av och på vägen. Vi tycker att det här förslaget är bra, men den som läser MKB:n ska kunna förstå hela projektet, säger Gun-Marie Gunnarsson, samhällsplanerare.

För kommunen innebär ansvaret för detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen ett digert arbete. Det är också en anledning till att E22-projektet väntas göra ett underskott i kommunens budget på cirka 500 000 kronor under 2018.