Som vi tidigare berättat är LRF och Företagarna starkt kritiska till planerna på att stänga nuvarande anslutningar till E22 och att bron över kanalen tas bort. Dels för att långsamtgående fordon tvingas ut på nya 100-vägen, dels för att många företagare och lantbrukare får åka omvägar till E22. Det blir också längre för de som ska ta sig till Petersburg, Ramunderberget och Dockan-området från Söderköping.

Läs mer: "Vägen kommer klyva gården".

Jonas Danielsson, projektledare på Trafikverket, förklarar att de tittat på alternativet att bygga ut Klevbrinken till en fullvärdig trafikplats men att det föll på geografiska svårigheter.

– Det skulle bli enorma bergsschakt för att nå den lutning vi behöver, det skulle aldrig bli bra och det skulle bli väldigt kostsamt. Därför tittade vi på möjligheten att skapa en ny trafikplats med arbetsnamnet Slussporten mitt emellan Korsbrinken och Klevbrinken.

I samband med att den byggs vill Trafikverket slopa Korsbrinken av trafiksäkerhetsskäl.

Varför vill ni ta bort bron?

– Att behålla bron är ingen bra lösning. Det finns problem med tekniken och bron har en begränsad livslängd på 10–15 år. Sen kräver den nya stora investeringar. Det alltså är ingen hållbar lösning.

Det gör att långsamtgående fordon tvingas ut på en 100-väg. Är det lämpligt?

– I det här partiet kommer vi ha två körfält i vardera riktningen så det kommer gå att hantera. Dessutom räknar vi inte med några stora mängder långsamma fordon.

Läs mer: Företag drabbas av nya E22-planerna.

Jonas Danielsson säger också att bron inte är av statligt intresse och att kommunen fått frågan om att själva ta över ansvaret för bron.

– Men det är stora kostnader förknippat med det och jag uppfattade det som att det inte är något kommunen vill ta på sig.

Hur ser du på att det blir en omväg till Petersburg?

– Det kommer att skapas möjligheter att ta sig dit via den nya lösningen. Gångare och cyklister får en egen väg som på en "hylla" i akvedukten.

LRF har framfört sina synpunkter i remissyttranden, är det något ni tar hänsyn till?

– Vi tittar på alla synpunkter och jobbar vidare med det. Sen kommer inte de beslut vi tar behaga alla, men vi gör de prioriteringar vi behöver göra.

Läs mer: Kommunalrådet: "Vi vill lägga pengar på annat".