Skjuter på räntehöjning – kronan faller

Riksbanken behåller styrräntan oförändrad på –0,25 procent men flaggar för att nästa höjning skjuts fram.

Kronan försvagas markant.

25 april 2019 09:33

Konjunkturutsikterna står sig på det stora hela, enligt riksbankschef Stefan Ingves. Konjunkturen är "fortsatt stark", någon lågkonjunktur i Sverige eller i omvärlden ser han inte framför sig. Men inflationen är något lägre än vad banken trott, varför Riksbanken beslutat skjuta på den flaggade höjningen.

Vi tror att räntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå lite längre än vad vi sa i februari, säger Stefan Ingves på en pressträff.

Det innebär i slutet av året eller i början av nästa år, enligt Ingves.

Tidigare var det sagt att höjningen skulle komma andra halvåret 2019.

Låg inflation

På lite sikt bedöms nu räntan om ett år ligga kring noll. Tidigare prognos var cirka 0,25 procent. Ytterligare ett år senare, andra kvartalet 2021, bedöms räntan ligga kring 0,40 procent, mot tidigare spådom på runt 0,75 procent.

Orsaken är att inflationen är oväntat låg, enligt Riksbanksledningen. Inflationen, enligt måttet KPIF, väntas landa på 1,8 procent både i år och nästa år, vilket är lägre än tidigare bedömning och under Riksbankens eget mål på 2,0 procent.

"Oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och osäkerhet om den globala utvecklingen understryker att det finns ett behov av att gå försiktigt fram med penningpolitiken", skriver banken.

Lägsta sedan 2003

Beskedet får den svenska kronan att falla tio öre mot både dollarn och euron. Mot dollarn noterar kronan den lägsta nivån sedan 2003.

Ingves kommenterar den svaga kronan. Och han säger att Riksbankens räntepolitik påverkar.

Till en del en fråga om penningpolitiken, säger Ingves men tillägger att svagare statistik också påverkar kronan negativt.

Han poängterar att banken inte kan ha två mål.

Vi har ett inflationsmål, vi har inget mål för växelkursen. Man kan inte ha två mål samtidigt, säger Ingves.

Samtidigt meddelar Riksbanken att man ska köpa statsobligationer till ett värde av 45 miljarder kronor under 2019 och 2020, vilket motsvarar ungefär hälften av de obligationer som förfaller. Mot just det beslutet reserverade sig två av ledamöterna, Martin Flodén och Henry Ohlsson.

"De anser att ytterligare köp inte på ett tydligt sätt kommer att bidra till penningpolitikens måluppfyllelse, men att det finns risker förknippade med ytterligare köp", skriver banken.

Väntat besked

Beskeden var väntade enligt ekonomer TT pratat med, inte minst att räntehöjningen skjuts på framtiden.

Det har andra centralbanker redan gjort. Vi har en svagare konjunktur och man når inte riktigt inflationsmålet. Det kommer att vara svårt för Riksbanken att höja räntan och det kan bli så att man tvingas ta bort den höjning som ligger i banan. Det är också det vi säger i vår prognos, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.
Det var ganska i linje med förväntan. De är lite försiktiga och skjuter lite på signalerna kring en första räntehöjning, säger kollegan Anna Breman på Swedbank.

Att höjningen nu väntas ske vid slutet av året eller i början av nästa år är lite senare än vad Swedbank hade trott.

Det är lite senare än vad vi hade förväntat oss.
Fakta: Riksbankens prognos

Nyckeltal 2018 2019 2020 2021

BNP-tillväxt 2,3 (2,2) 1,7 (1,3) 1,9 (1,9) 1,8 (1,8)

Inflation (KPIF*) 2,1 (2,1) 1,8 (2,0) 1,8 (1,8) 1,9 (2,0)

Reporänta (snitt) –0,5 –0,2 (–0,2) 01 (0,3) 0,5 (0,8)

Alla siffror i procent

*KPIF är konsumentpriserna rensat för ränteförändringar, och är det inflationsmått Riksbanken använder sig av.

Källa: Riksbanken

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT