- Larsson var oerhört noga med att strängarna höll rätt mått. Han släppte inte ifrån sig cittror som han inte hade lagt sin hand vid. Hans cittror kännetecknas av en ren och klar ton, säger Sten Johan Johansson.
Det var i slutet av 1800-talet som Cittra-Lasse föddes i Finspång. Genom Missionsförbundet han kom i kontakt med musiken och började spela pedalcittra. Han ville förbättra konstruktionen och byggde en ny cittra. Så småningom fick han patent på sin ackordcittra och började sälja dem på postorder.
Hans cittror spreds över hela världen och Sten Johan visar upp ett tackbrev från Chicago daterat 1902. Där står: "Ingen fabrik här i Amerika kan få så godt ljud i sina zittror som det är i Edra - hvarför de ock överallt äro förtjusta i dem och har en strykande åtgång här!"
Omkring 40.000 instrument hann tillverkas i Sandudden och senare i Finspång innan verksamheten upphörde i mitten av 1930-talet.
I helgens utställning visades omkring tio olika ackordcittror, med mellan fyra och tolv ackord. De har renoverats och stämts av Sten Johan Johansson. Cittrorna har han fått tag i hos lumphandlare, antikhandlare och privatpersoner.
- Vissa har varit i ett bedrövligt skick och sett ut som krokodilgap. Jag har fått limma i nya träbitar och bytt strängar.
Men Sten Johans mening är inte att göra museiföremål av cittrorna, utan göra dem i ordning för att de ska kunna brukas, av till exempel kulturföreningen Grå Husets cittraspelare.
- Cittror är ett utmärkt första instrument, under förutsättning att det är stämt. Att cittran fått dåligt rykte beror nog på att folk spelat på ackordcittror som inte varit stämda. Då låter det riktigt surt.