Brott Nu ska Högsta domstolen avgöra om en advokat hade rätt att anklaga Skaraborgs tingsrätt för rasism.

När hans klient fälldes för sexuellt ofredande överklagade advokaten tingsrättens dom med motiveringen att den "grundats på ren, medveten eller omedveten, rasism". Mannen skulle aldrig ha dömts om han varit född i Sverige i stället för i ett utomeuropeiskt land, enligt advokaten.

När fallet avgjordes i Göta hovrätt dömdes advokaten till 1 000 kronor i böter för "rättegångsförseelse". Hovrätten ansåg att anklagelsen om rasism var obefogad, och att advokaten genom sina nedsättande uttalanden har uttalat sig otillbörligt om en rådman och tre nämndemän.

Advokaten överklagade till Högsta domstolen, som nu beviljat prövningstillstånd, skriver Dagens juridik.

I överklagandet till HD säger advokaten bland annat att hovrättens beslut kan tolkas som ett förbud för åsikten att diskriminering ligger bakom en fällande dom.