En elev i Norrköping blev utredd av en psykolog som anställts på skolan genom ett bemanningsföretag. När föräldrarna läste psykologens bedömning tyckte de inte att den stämde överens med verkligheten. Därefter upptäckte skolans specialpedagog brister i två andra utredningar utförda av samma psykolog.

Bemanningsföretaget som psykologen anställts genom beslutade att skicka de tre utredningarna för en andra bedömning. Denna bedömning utfördes av en annan psykolog på bemanningsföretaget och ytterligare en psykolog som skolan anlitade separat.

Bägge kom fram till att alla tre utredningarna är undermåliga. Bemanningsföretaget anmäler nu psykologen till IVO som en fara för patientsäkerheten.