Polisen: Fulla förvar försvårar vårt arbete

Polisen uppger att man vid upprepade tillfällen tvingats släppa personer som har frihetsberövats i väntan på utvisning eller avvisning.

Anledningen – Migrationsverkets förvar har varit fullbelagda.

18 mars 2018 10:44
Det har i princip varit fullt under ett par månader. Det kan finnas en och annan plats ledig. Och en del platser på förvaren är dessutom vikta åt familjer och kvinnor, säger Kristoffer Tunander, handläggare hos gränspolisen.

Enligt gränspolisen hade man i januari i år cirka 17 000 pågående ärenden från Migrationsverket att verkställa. Av dem är cirka 12 000 personer efterlysta, det vill säga att de har avvikit. Hur många av dem som finns kvar i Sverige är oklart.

Platserna ska utökas

När det inte finns ledig plats på någon av landets förvar – det är 357 platser på fem orter – tar man ofta ett beslut om uppsikt i stället. Det betyder att personen måste anmäla sig hos polisen, ofta två eller tre dagar i veckan.

En och annan avviker säkert och om man inte sköter det så är det bra om det finns en förvarsplats. Om man inte sköter det och det inte finns någon förvarsplats så blir det ju inte några konsekvenser, säger Kristoffer Tunander.

På Migrationsverket, som har ansvar för förvarsplatserna, är man medveten om platsbristen.

Arbete pågår med att utöka med 150 platser under året. Vi har sett att det finns ett behov av förvarsplatser framför allt i norra Sverige, säger Guna Graufelds på Migrationsverkets presstjänst.

Fler platser kommer att behövas

Men enligt polisen räcker inte det. De gör bedömningen att åtminstone 800 platser behövs, och att det behovet dessutom kommer att öka. Bland annat på grund av en lagändring som träder i kraft den 1 juli och som ger polisen möjlighet att göra fler arbetsplatskontroller.

Tidigare har vi gjort kontroller tillsammans med Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Nu får vi en möjlighet att självständigt göra kontroller, vilket gör att vi tror att vi kommer att påträffa fler personer som vistas här olovligen, säger Kristoffer Tunander.

Dessutom förväntar sig polisen fortsatt högt tryck av ärenden från Migrationsverket.

"Resursslöseri"

Vi har ju år bakåt där det kommit historiskt många sökande. Och i och med att det kom så många så är det också fler som kommer att behöva lämna landet, säger Guna Graufelds på Migrationsverket.
Vi kan inte uppfylla de krav som finns på oss. Och om vi påträffar en person men sedan måste lägga ner för att det inte finns plats för den personen, då är det ju resurser som vi kunde ha lagt på något annat, säger Kristoffer Tunander.
Fakta: Förvar

Migrationsverket har 357 förvarsplatser på 5 orter i Sverige: Åstorp, Kållered, Flen, Märsta och Gävle. Under året ska det utökas med yttrligare 150 platser. Bland annat ska förvaren i Flen och Märsta utökas och ett tillfälligt förvar öppnas i Ljungbyhed.

Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol kan besluta om en person ska placera i förvar. Det är främst när det tagits beslut om utvisning eller avvisning som man sätter en person i förvar för att säkerställa att personen inte avviker.

Förvar kan även användas om man behöver utreda någons rätt att vistas i landet eller om identiteten är oklar. En person kan inte tas i förvar enbart på grund av att hen har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.

Migrationsverket är ansvarigt för förvarsverksamheten och för att beslut om förvar ska kunna verkställas. Migrationsverket ansvarar även för tillsynen och behandlingen av förvarstagna.

Källa: Migrationsverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!