Det var i november förra året som kommunen meddelande sina planer på att utreda en flytt av hemtjänstens utgångsplats i Tjällmo, från Tjällmo till Borensberg .

Flytten var tänkt att ske i februari i år, enligt Yvonne Holm, dåvarande verksamhetschef för äldreomsorgen i Motala kommun. Men flytten har inte verkställts och Tjällmoborna har inte fått några besked från kommunen. 

Som en reaktion på kommunens planer skrev Tjällmo Byalag en skrivelse till kommunen där de ifrågasatte den ekonomiska vinningen med flytten och gav flera alternativa förslag på lösningar för verksamheten i Tjällmo. 

Bland annat föreslår byalaget att lokalhyran för Hemtjänsten i Tjällmo kanske kan sänkas om verksamheten flyttar in i kommunala fastigheter i Tjällmo, exempelvis det gamla äldreboendet Granliden.

Byalaget ser problem med flytten som enligt skrivelsen kan leda till längre utryckningstider vid larm, vilket kan förvärra akuta situationer för hemtjänstens kunder.

Ulrica Abrahamsson, tillfällig verksamhetschef över Äldreomsorgens egenregi, ger inga svar på våra frågor annat än ett generellt svar angående kommunens pågående omstrukturering av hemtjänsten. 

– Det pågår en översyn av hemtjänstens områdesindelningar i hela Motala kommun. Där ingår Tjällmo. Vi kommer att återkoppla till verksamheterna när och eller hur det beslutas, säger Ulrica Abrahamsson.