Politik Moderaterna utser den förre justitieministern Beatrice Ask till talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor. Det säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och oförutsägbarhet, konstaterar Moderaterna i ett pressmeddelande. Sverige behöver därför ett effektivt civilförsvar och en civil beredskap och det blir Ask uppgift att leda partiets politik på området.

"Beredskapen i samhället måste stärkas och bli mer robust. Det finns viktiga kunskaper och erfarenheter runt om i landet som behöver tas till vara. Inte minst bland människor som är engagerade i civila organisationer", kommenterar Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Ask var tidigare justitieminister i Alliansregeringen mellan 2006 och 2014. Hon var därefter ordförande för justitieutskottet fram till hösten 2017 då hon tog över ordförandeposten i konstitutionsutskottet.