För arbetet svarar Tekniska Verken och de har via hemsidan och Facebook gått ut med en liten arbetsuppgift och ett råd inför det soparbete som börjar på måndag.

Som fastighetsägare ansvarar man för att ta bort sanden från trottoarer och gångvägar vid sin fastighet.

"I helgen kan det därför vara lämpligt att passa på att sopa ut sanden som ligger på trottoaren utmed din fastighet på gatan innan vi sopar så slipper du själv ta reda på sanden. Eftersom sandupptagningen dammar en hel del kan det vara bra att vänta med att tvätta fönster och liknande tills vi sopat klart i ditt bostadsområde."

– Vi har faktiskt redan börjat med gång- och cykelvägar idag, fredag, säger Kjell Bjernman, projektledare vid gata och park på Tekniska Verken.

Det är mängder med ton sand och grus som ska bort, hur mycket vet inte Kjell Bjernman, bara att det är mycket.

– På livligt trafikerade vägar och gator blåser det mesta av sanden bort, medan nästan allt ligger kvar på gång- och cykelvägar, säger han.

Däremot har man koll på hur mycket sand som köps in, men inte just nu.

– Vi har inte fått slutfakturan än, säger Kjell Bjernman.

All den sand som sopas upp körs till Sjömansängstippen. Där finns också en återvinningscentral, men vinterns sand är inget som återanvänds.

– För att återvinnas måste den tvättas. Det är många kommuner som gör det. Frågan är aktuell även i Finspång, men det är dyrare att tvätta sanden än att köpa ny. Sandningssand är inte dyr, säger Kjell Bjernman.