Turerna kring det kommunala bolaget Upplev Norrköping har varit många och än är de inte slut, trots att bolaget läggs på is efter det ekonomiska fiaskot med Marvelutställningen, som i slutänden gjorde att bolaget gick minus med 17 miljoner kronor och att moderbolaget fick gå in och täcka den förlusten.

Den egna granskningen visade att bolaget skötts så illa att styrelsen i höstas avgick. Vd slutade redan i augusti när resultatet av utställningen började klarna.

Efter den auktoriserade revisorns granskning kom förslaget om att inte bevilja varken styrelse eller vd ansvarsfrihet, eftersom de inte tagit tillräckligt allvarligt på situationen med utställningen och kallat till extra möten under sommaren.

Artikelbild

| Irma Görtz (S), är ense med sin ordförande.

I revisionen står att bolagen kan ha lidit ekonomisk skada. Och det är just ordet kan som får presidiet att ändå föreslå att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet.

Vad är det som får er att tro att ni vet mer om juridik och ekonomi än vad den auktoriserade revisorn Peter von Knorring på Ernst & Young gör?

- Det vill jag inte påstå att vi tycker att vi gör, det vore förmätet. Vi har tagit till oss av vad både den auktoriserade revisorn och lekmannarevisorerna kommit fram till och det vi landar i är att bolaget inte lidit ekonomisk skada, säger Olle Vikmång (S) kommunfullmäktiges ordförande.

Men bolaget har ju lagts på is?

– Vi är helt överens om att bolaget inte lidit stor ekonomisk skada och jag och 1:a vice ordförande Irma Görtz (S) tycker inte att underlåtenheten att inte ha möten är tillräckligt, säger Olle Vikmång.

– De åtgärder som styrelsen rent hypotetiskt kunnat göra var att lägga ner ytterligare ett par 100 000 kronor på marknadsföring, vilket kunde lett till ett ökat underskott och det är inte förbjudet att göra dåliga affärer, säger Irma Görtz.

Att bolaget lagts på is har inte med mångmiljonunderskottet 2018 att göra utan diskussionen hade enligt henne inletts redan innan.

– Det finns inga som helst argument för att bolaget lidit ekonomisk skada, säger Irma Görtz.

Både Görtz och Vikmång understryker ändå vikten av hur allvarligt man ser på det som hänt och den anmärkning som man föreslår, tillika det tyngsta som lekmannarevisorerna kan föreslå.