Fusk på nationella prov har varit ett återkommande problem genom åren.

Så sent som för en månad sedan stals det nationella provet i svenska, inklusive facit och spreds via sociala medier.

För att stävja fusket, men också öka användarvänligheten har regeringen gett Skolverket i uppdrag att digitalisera alla nationella prov till år 2022.

Arbetet är redan igång och Skolverket har nu valt ut hundra skolor som ska delta i en försöksverksamhet med digitala prov mellan 2018-2021.

–  De hundra skolorna har valts bland landets över 6000 skolor. De blir något av pionjärer i det här viktiga och omfattande arbetet med att digitalisera de nationella proven. Vi ser fram emot att genomföra försöksverksamheten tillsammans med lärare, rektor och elever på de här skolorna, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

En av skolorna som valts ut är Vikbolandsskolan.

De kommer att vara med och testa de tekniska lösningarna som behövs för att införa digitala prov.

– Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största it-projekt som genomförts i landet och samtidigt en stor förändring av arbetssätt på skolorna. Tusentals skolor och hundratusentals elever påverkas. Vi måste säkra att de digitala nationella proven blir användarvänliga, rättssäkra och att de stöttar betygssättningen. Därför är den här försöksverksamheten så viktig, säger projektledare Karin Hector-Stahre i pressmeddelandet.