Det var på onsdagen som Koalition för Östergötland, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet, presenterade sin sista budget för den här mandatperioden. Genom att tillföra ytterligare 60 miljoner kronor till vården, har den styrande majoriteten satsat totalt 700 miljoner kronor på vården den här mandatperioden.

– Under mandatperioden har vi visat tydliga satsningar. 700 miljoner extra är mycket pengar som satsas för att vi ska ha en hög kvalitet och bra tillgänglighet i den östgötska vården, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S), som även tillägger att man i den här budgeten satsar ytterligare 20 miljoner på att kvalitetssäkra städningen på Universitetssjukhuset för att förbättra patientsäkerheten och minska risken för vårdrelaterade infektioner.

Hälso- och sjukvården står inför en utmanande framtid med en allt äldre befolkning som ställer allt högre krav på att vården ska fungera väl. Den styrande majoriteten gör särskilda satsningar i budgeten på vissa områden för att möta dessa krav. Bland annat satsar man på jämlikhet där man vill utjämna skillnader mellan befolkningsgrupper, länsdelar och stadsdelar så att alla som kommer i kontakt med vården och övrig regional verksamhet ska behandlas jämställt och likvärdigt utifrån sina behov när det gäller vilka resurser och insatser man får ta del av.

Artikelbild

| Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande.

Man vill vara konkurrenskraftig och skapa så goda förutsättningar som möjligt för sysselsättning och näringsliv i länet. Östergötland ska vara en tillväxtregion med en bra infrastruktur, ett växande näringsliv och ett brett kulturliv. Dessutom vill man satsa på klimatneutralitet, så att Region Östergötland blir en klimatneutral regionorganisation 2020. I detta ligger en utveckling av kollektivtrafiken som innebär att den blir konkurrenskraftig i förhållande till det privata bilresandet.

– Vi har en bra bredd i budgeten som stärker flera områden. Den belyser flera strukturförändringar, främst inom sjukvården, nödvändiga för att säkra långsiktig hållbarhet i välfärden, säger Mats Johansson.