En person som är äldre än 65 år fick uppehållstillstånd i Sverige i juli 2014. En dryg månad senare lämnade hen landet och under de tre kommande åren har personen varit mer utomlands än i Sverige samtidigt som hen har fått pension – äldreförsörjningsstöd – från Sverige.

Enligt information från gränspolisen på Arlanda om vilka resor personen gjort till och från Sverige efter uppehållstillståndet har personen varit utomlands i två år och sex månader och i Sverige i nio månader.

– För att anses vara bosatt i Sverige ska man antas tillbringa minste ett år i Sverige och man måste tillbringa mer tid i Sverige än utomlands, skriver Pensionsmyndigheten som nu kräver pensionspengarna tillbaka.

Från augusti 2014 till november 2017 har personen fått 240 577 kronor som nu alltså måste betalas tillbaka.

– Du har inte anmält att du varit utomlands mer tid än i Sverige sedan du fick uppehållstillstånd i Sverige den 23 juli 2014 vilket har orsakat att du felaktigt har fått utbetalt äldreförsörjningsstöd som du är skyldig att betala tillbaka, skriver Pensionsmyndigheten.

Personen hävdar att gränspolisens uppgifter inte stämmer men har inte kunnat bevisa motsatsen. Pengarna ska betalas tillbaka senast den 21 juni.