Med Vänsterpartiets budget hade nämnden inte haft behov av besluta om vikarie -och övertidstopp och neddragningar av timanställd personal, menar han. Nu är det dock inte Vänsterpartiets budget som styr utan Kvartettens och på torsdagens vård- och omsorgsnämndsmöte klubbades att spara in 25 miljoner kronor och hämta in förra årets underskott på 66 miljoner kronor.

– Besparingar i storleksordningen 91 miljoner kronor kommer självklart inte gå obemärkt förbi för kommunens medborgare, våra brukare och personalen. Jag får många signaler från verksamheten som vittnar om en försämrad arbetssituation redan nu, säger Ricardo Olivares.

Bakgrunden till besparingarna är att vård- och omsorgsnämnden fått ett sparbeting på tre procent. Under 2019 får nämnden 25 miljoner kronor mindre än 2018 och ett av förslagen som röstades för är att minska timvikariebudgeten med 25 miljoner kronor. Lägg därtill att nämndens verksamheter gick back 66 miljoner kronor förra året. Underskottet beror på att verksamheten haft fler årsarbetare än budgeterat. Att komma till rätta med detta kräver anpassningar, sade Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, i Folkbladet tidigare i veckan:

– Man kommer inte att kunna gå runt på lika mycket, framför allt vikarier, under 2019 som man gjort 2018.

Det är på vikariesidan kostnaderna kan hämtas hem, menade han vidare:

– Motivet för det är egentligen inte bara effektiviseringsskäl. Man har också konstaterat att vi har ett väldigt stort vikarieanvändande i organisationen i dag som kanske egentligen inte är bara motiverat av tillfällig frånvaro, utan vi har gjort oss beroende organisatoriskt av att vi tar in vikarier. Det arbete som pågår nu parallellt med den här effektiviseringen är att arbeta för att omvandla tjänster som i dag är timvikariat till fasta tjänster i organisationen i stället.

I förlängningen blir det schysstare arbetsvillkor och fler tillsvidareanställningar.

Olle Vikmång förstår dock att sparförslagen väcker reaktioner – men han tror dock att det nya sättet att organisera arbetet på kommer att bli bra. Det tror inte Ricardo Olivares:

– Såväl för yngre och äldre i behov av vård och omsorg som för personalen, innebär detta ytterligare kraftiga försämringar. Att sedan kalla uppenbara försämringar för "effektiviseringar" är en förolämpning mot nämnden, liksom mot brukare och personal.