V, M och SD vill avstyrka ansvarsfrihet

27 maj 2019 20:48

Diskussionen om ansvarsfrihet för styrelse och vd i det - nu malpåseförlagda - kommunala bolaget Upplev Norrköping pågår just nu på fullmäktigemötet i Norrköping. I centrum står diskussionen om vilka grader av oaktsamhet och underlåtenhet som ledningen för bolaget har uppvisat i samband med den stora "Marvelutställningen" som planerades från 2017 och genomfördes juni-augusti. Och vilka ekonomiska skador som skattebetalarna i så fall har drabbats av. Moderaterna och Vänsterpartiet går på den auktoriserade revisorns förslag om att avstyrka ansvarsfrihet. Centerpartiet, Miljöpartiet och KD vill ge ansvarsfrihet. Så även Liberalerna.

När debatten inleddes vid 20-tiden på måndagskvällen fick den auktoriserade revisorn Peter von Knorring på EY frågor från ledamöterna. Från presidiet i fullmäktige har det angetts att den aktuella tidpunkten som ska granskas är juni-augusti 2018, det vill säga de månader då Marvelutställningen faktiskt pågick i Norrköping. Advokatfirman Delphi fick efter fullmäktigemötet den 29 april uppdrag att granska om det uppkommit skada för bolaget. (Upplev Norrköping). Delphi skriver i sin rapport till fullmäktige: "Med hänsyn tagen till att EY vid sin bedömning utgått från perioden juni till augusti 2018 dvs. tiden för utställningens genomförande önskar kommunfullmäktiges presidium att Delphi utreder perioden juni till augusti 2018."

Detta tillbakavisades dock av von Knorring som tydligt och klart redogjorde för sin uppfattning att "hela året" 2018 ligger till grund för hans uttalande om avstyrkt ansvarsfrihet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson