Det var två personbilar som hade kolliderat uppgav räddningstjänsten. Krockuddarna löstes ut i samband med händelsen och de två personerna som befann sig i bilarna skadades inte i olyckan.

Trafiken påverkades en liten stund i samband med att vägbanan behövde saneras i samband med olyckan men 13.50 uppgav räddningstjänsten att man var färdiga på platsen.