Valrörelsen börjar hosta igång efter semestrarna och på Kristinaplatsen har på torsdagen ett antal valstugor ställts upp på ett område kallat "Lilla Almedalen". Här finns ett antal politiker från olika partier på plats och vid Socialdemokraternas stuga står kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) bredvid en cykel skyltad "Socialdemokraterna". Det finns ett gott skäl till detta: nu startar nämligen socialdemokraternas valturné där Stjernkvist och flera andra partikamrater ska cykla runt i kommunen för att prata politik med medborgarna.

– Jag cyklar ju även i vanliga fall men nu ska jag utvidga resorna till hela kommunen. Vi kommer att åka runt ända fram till valdagen så oavsett hur det går i valet så kommer jag att vara mer vältränad, skrattar Lars Stjernkvist som nämner flera fördelar med cykel: förutom miljövänligheten kommer man också närmare sina väljare.

Trots all rutin han har från decennier inom politiken säger han sig aldrig ha varit med om en valrörelse som denna.

Artikelbild

| Det är politiktätt i lilla Almedalen på Kristinaplatsen.

– Dels beroende på att det nu egentligen handlar om tre politiska grupperingar men också den ökade rörligheten hos väljarna. Det gör också att det är svårt att göra jämförelser med tidigare valrörelser, betonar Lars Stjernkvist som tror att mycket kan göras ända fram mot valdagen med tanke på att så många väljare inte bestämt sig.

En annan sak som skiljer ut denna valrörelse är den hårda tonen och polariseringen i debatten – något som Lars Stjernkvist säger sig vilja motverka.

– Alla måste tänka sig för i detta hårda samtalsklimat. Min utgångspunkt är att förmedla vår egen politik och vad vi vill göra istället för att ägna mig åt spelteori eller att skrämma om de politiska alternativen, säger Lars Stjernkvist som tycker det blivit väl mycket prat om vilka koalitioner som kan bli aktuella efter valet.

– Jag förstår den diskussionen men överlämnar den till andra. I slutändan vill människor att någon ska ta ansvar, därför måste man vara beredd att samarbeta och kompromissa i detta läge.

Han säger sig också vilja vara tydlig med hur man vill prioritera.

– Många målar verkligheten i väldigt mörka färger men lovar samtidigt väldigt mycket till många. Vi har nu haft en högkonjunktur och Norrköping växer men i både goda och dåliga tider handlar politik i grunden om att välja bort. Ska vi till exempel tillföra skolan mer pengar kan vi inte samtidigt lova skattesänkningar eller nya idrottsanläggningar, betonar Lars Stjernkvist.

– Alla politiska partiers program handlar om att välja och avstå från något annat, jag tänker vara tydlig med de målkonflikter som finns och vilka de svåra vägvalen är framöver.