Sydborg: "Rätt ska vara rätt"

Anders Sydborg och två andra familjer får bo kvar på Ållonö slott till dess att avhysningstvisten tas upp i hovrätten. "En delseger", menar Sydborg.

17 februari 2015 08:01

Men enligt motparten, konkursförvaltaren, så kan Sydborg och de andra vräkas från slottet inom kort.

– De får i nuläget bo kvar tills hovrätten tagit ställning till om man ska ta upp målet till prövning, om det ska ges prövningstillstånd eller inte. Om sådant tillstånd inte meddelas, kommer det tillfälliga beslutet att upphävas igen, säger advokat Hanna Vikström vid Avenir Advokater i Norrköping. Och det här har ingenting med de andra tvisterna att göra.

Sydborg, som inte ger sig i första taget, säger att han börjat tröttna och att han och de andra som bor på slottet nu är redo att lämna Ållonö.

– Det har varit så mycket dramatik med allt och jag vill att min dotter ska få växa upp i trygghet så jag ska försöka hitta något mindre boende.

Då är det väl lönlöst att fortsätta överklaga?

– Jo, egentligen men jag tycker ändå att rätt ska vara rätt så jag kommer att fortsätta att processa.

Som Folkbladet berättade i förra veckan har Sydborg anmält konkursförvaltaren för jäv, till Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. Han hävdar att han brutit mot god advokat­sed på flera punkter varför hans förtroende bör ifrågasättas. Men att bli av med konkursförvaltaren gick inte. Kravet ogillades av tingsrätten.

"Det föreligger inte skäl för ett entledigande. Det är inte ovanligt att en konkursgäldenär inte är nöjd med handläggningen från förvaltarens sida. Förvaltarens uppgift är emellertid att sörja för borgenärskollektivets intressen. Det är uppenbart så att det finns ett motsatsförhållande mellan förvaltaren och gäldenären; att gäldenären är missnöjd är inget skäl för ett entledigande", skriver tingsrätten i beslutet.

Ett väntat beslut tycker Sydborg som menar att detta bara är en "baggis" i det stora hela.

– Det som har hänt är etiskt fel, säger han och framhåller att den stora tvisten handlar om vem som har rätt till slottet.

Sydborg poängterar att han egentligen inte har något att vinna på att bråka. Tvärtom.

– Det bästa för mig vore ju egentligen att bara acceptera att konkursförvaltaren tagit slottet, då skulle jag ju bli av med hela min skatteskuld, säger Sydborg.

Det var i oktober som Sydborg försattes i konkurs med drygt 13 miljoner i skatteskulder. I december gjorde konkursförvaltaren, kronofogde och polis tillslag på slottet för att säkra tillgångarna. Även hur denna – som han själv uttrycker det – "invasion" gick till är Sydborg starkt kritisk till och ingår i tvisten om avhysningen som han just har vunnit och som innebär att det inte går att vräka Sydborg och två familjer till som bor på slottet. I alla fall inte tills hovrätten tar upp målet, om de nu gör det.

Enligt Sydborg såldes slottet för cirka tre år sedan till Vikbolandets fastighet AB för 25 miljoner kronor.

– Jag och min ex-fru fick fem miljoner kronor att dela på. Resten är lån.

Dessutom har bolaget, enligt Sydborg, betalat 3,5 miljoner i drift- och underhåll under de här åren.

Att Sydborg känner den nye slottsägaren tycker han gör det hela värre.

– Han har lagt ner en stor förmögenhet på slottet och så kommer konkursförvaltaren och hävdar att det är en skenaffär och tar slottet av den nya ägaren.

– Ren och skär stöld är vad det är, säger Sydborg.

Kring detta råder det dock delade meningar. Motparten, konkursförvaltaren, hävdar att det hela är en skenaffär varför slottsköpet har hävts. Enligt konkursförvaltaren kommer slottet, vars marknadsvärde ligger på åtminstone 40 miljoner kronor, inom kort att säljas.

Lite fakta

2008. Anders Sydborg (fd Svärdvik) köper Ållonö slott för 21 miljoner,

2009 skrivs slottet över på hans fru, numera ex-fru.

I maj 2012. Slottet säljs till Vikbolandets fastighets AB. Motparten hävdar att det är en skenaffär.

29 oktober 2014. Anders Sydborg försätts i konkurs med 13 miljoner i skatteskulder.

12 dec 2014. Konkursförvaltaren tar över slottet som värderas till 40 miljoner kronor. De boende måste flytta. Men har ännu inte gjort det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Perk