Svårt att möta upp behovet

Åby Vårdcentral ansökte om listningsstopp i höstas – men fick nej av Region Östergötland. ”De menade att vi inte hade det värst”, säger verksamhetschef Hanna Skytt.

24 mars 2019 12:00

Titt som tätt hör och läser man om vårdcentraler som helt enkelt inte anser sig klara av att ta emot flera patienter, då trycket är för högt. I slutet av februari beslutade exempelvis regionfullmäktige i Dalarna att införa tillfälliga listningsstopp, efter att en vårdcentral ansökt om det då lokalerna ansågs för små. ”Populära vårdcentraler som lockar patienter ska inte riskera att hamna i en kris på grund av att de är populära och bra. De ska inte hotas av likviditetskris för att de tvingas växa fort”, var ett argument som lyftes fram av politikerna. En liknande situation i Sundsvall för några år sedan ledde till ett helt annat beslut från politiken: där medgavs inget listningsstopp, trots att vårdcentralsledningen menade att de kan tvingas lägga ned om de inte får tacka nej till patienter. ”Det finns en punkt när det inte längre funkar eller när kvaliteten sjunker på ett sätt som vi inte kan stå för”, sade vårdcentralschefen då bland annat.

Frågan har även varit uppe i Norrköping. Det gäller populära Åby vårdcentral som i höstas ansökte om listningsstopp hos Region Östergötland. Från 2010, när det fria vårdvalet infördes, har antalet listade ökat från 9 500 till 13 434. Vårdcentralen har under flera år rankats i topp när patienterna själva får tycka till, något som säkerligen bidragit till att fler valt att lista sig där.

– Det är såklart roligt, men samtidigt är det det som är vårt problem. Vi har svårt att möta upp behovet, det blir längre väntetider och sämre tillgänglighet i telefonen. Det är baksidan med att vara populär i enkäterna, säger verksamhetschef Hanna Skytt.

Något listningsstopp blev det inte från regionens sida.

– De menade att vi inte har det värst.

Efter en utbyggnad som stod klar 2015 behöver man åter igen tillgång till större lokaler. Denna gång har man fått tillträde till bankens gamla lokaler i samma hus, som man just nu använder till administrativt arbete.

– Lokalerna är inte anpassade till att bedriva vård i just nu, planeringsprocessen har varit mycket lång och omständlig och vi har under flera år väntat på att arbetet med att iordningsställa lokalerna ska komma igång. Behovet av utökade lokaler är mycket stort, men vi hoppas att arbetet med dem börjar så snart som möjligt, säger Hanna Skytt.

Som alla andra vårdinstanser har vårdcentralen märkt av läkarbristen. Nu ser man dock att det sker förändringar, inte minst genom satsningen på ST-läkare i regionen.

– Vi får hoppas att de väljer att arbeta kvar i regionen när de blir klara, säger Hanns Skytt som på frågan hur många läkare de skulle behöva för att hon skulle vara nöjd svarar:

– Nu har vi ju en bättre bemanning än många andra vårdcentraler, och inga hyrläkare. Men två-tre distriktsläkare till som jobbar heltid behövs.

Fria vårdvalet

Under 90- och 00-talet gjordes flera reformer i syfte att stärka patienternas rätt att välja vårdcentral.

2015 förstärktes patientens rätt ytterligare till att ha har rätt att söka öppenvård i hela Sverige.

Under åren har flera populära vårdcentraler vittnat om att de har svårt att hålla uppe patientsäkerheten, då många valt att lista sig hos dem. Detta har gjort att flera vårdcentraler sökt om ett listningsstopp, vilket regionerna ibland gått med på och ibland inte.

Just nu genomförs en statlig utredning där man tittar om den befintliga lagstiftningen ger de bästa förutsättningarna för behovsstyrd vård.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa