Kriminalvården har nu skrivit ett yttrande angående mannens begäran om att få sitt livstidsstraff tidsbegränsat. I yttrandet skriver generaldirektör Lars Nylén att mannen skött sin tid i fängelse prickfritt och att han ägnat stor del av sin tid åt studier. Mannen har avlagt högskoleexamen i psykologi, har en kandidatexamen i religionsvetenskap, en magisterexamen i sociologi och har dessutom läst kriminologi. Han är nu, enligt Kriminalvårdens yttrande, antagen som prästkandidat vid ett stift i Sverige och säger sig ha som mål att arbeta inom Svenska kyrkan efter en eventuell frigivning.

Stiftets biskop ställer sig dock ovetande till uppgifterna om prästkandidat när Folkbladet kontaktar honom. När vi då kontaktar Kriminalvården för att kontrollera uppgifterna säger verkets presschef Ann-Christine Alm att uppgiften om präststudierna är ett missförstånd som nyss har upptäckts.
– Handläggaren upptäckte detta och en rättelse ska skickas i morgon, om allt går som det ska, säger hon.

 

 

 

Kriminalvården anser att mannen nu är redo för ett tidsbestämt straff och därmed frigivning. Dock behövs ytterligare ungefär ett år för av förberedelser och utslussningsåtgärder.

Kriminalvården tar däremot inte ställning till om de tio år som mannen nu avtjänat för straffet är tillräckligt i förhållande till det grova brott han dömts för. Den frågan får tingsrätten i Örebro nu avgöra, som är den rättsinstans som beslutar om att omvandla livstidsstraff till tidsbestämda straff.

Tingsrätten inväntar nu på en bedömning av mannen från Rättsmedicinalverket innan förhandlingen kan hållas. Rättsmedicinalverket ska ha skickat sin bedömning till tingsrätten senast den 1 oktober. Därefter ska förhandlingen hållas så snabbt som möjligt.

 

Största delen av sitt straff har den nu 48-årige mannen avtjänat vid fängelset i Kumla. Sedan 2008 är han dock placerad på fängelset i Haparanda.