I rapporten som följde granskningen av Marvel-utställningen från revisionsfirman KPMG, som offentliggjordes i förra veckan, får styrelsen och förre vd svidande kritik. Redan i november 2107 stöter projektet på sin första stora motgång när det står klart att man måste betala 25 procent moms i stället för 6 procent entréintäkterna, vilket direkt för med sig en avvikelse på miljonbelopp.

Därefter följer en rad misstag i bolaget. Trots att man i februari 2018 vid ett styrelsemöte uttalar att bolaget behöver bli mer affärsmässigt i sin verksamhet, ställs inga krav på hur. På samma möte tar styrelsen även del av en mycket kritisk revisionsrapport där sakkunnig revisor konstaterar att " styrelse och vd:s internkontroll är inte godkänd" Inte heller är styrelsens eller vd:s styrning, ledning, uppföljning och kontroll av ekonomin är godkänd". Därtill följer rekommendationer kring åtgärder, men styrelsen noterar endast rapporten till protokollet som informationsärende - utan att besluta om några åtgärder.

Tillsammans med de leksaker för drygt 1 miljon kronor som följde kontraktet, varav leksaker för ca 649 000 kronor var osålda när utställningen stängde och de leksaker som köptes in från Lekia för 1,7 miljoner kronor, köpte man även in två Marvel-statyer via Lekia i marknadsföringssyfte.

Leksakerna är nu sålda.

– Lekia är ett avklarat kapitel och det visar sig att det blev ett överskott på 20 000 kronor, sade tf vd Göran Lindgren på förra veckans presskonferens.

Då var dock inte statykostnaden inräknad.