Det var i höstas som Skolinspektionen tog emot en anmälan om skolsituationen för en elev på Rudolf Steinerskolan.

Eleven hade haft hög frånvaro från utbildningen under närmare ett års tid.

Anledningen ska ha varit att eleven upplevde att det var rörigt i den elevgrupp som eleven tillhörde.

Det var bråk, konflikter och intriger står det i anmälan.

Efter att ha gjort en utredning har Skolinspektionen kommit fram till att Rudolf Steinerskolan inte hanterat situationen på det sätt som kan förväntas.

De får bland att kritik för att det dröjde allt för länge innan de anmälde uppgifterna om betydande frånvaro till kommunen, men också för att inte ha utrett orsakerna till elevens frånvaro och för att inte ha vidtagit åtgärder.

Skolan har heller inte utrett elevens behov av särskilt stöd.

"Rudolf Steinerskolan uppfyller inte skollagens bestämmelser gällande rätten till utbildning och särskilt stöd", skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Skolans styrelse har nu fram till 15 maj på sig att vidta åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses.